от team goalkeeper

Какво всъщност представлява вратарската тренировка?

Видове / Структура / Съдържание на вратарската тренировка

“Целта на тренировъчните занимания е да намалим случайностите по време на официален мач до минимум…”

Тренировка – организиран процес на обучение и усъвършенстване на функционалните способности на футболиста: Технически/Тактически /Функционални/Ментални

Интензивност – извършената работа за единица време

Обем –  показател за общото количество извършена работа

 

Принципи на спортната/вратарската тренировка

 • Адекватност – доза на натоварване /прогресивно покачване на натоварването
 • Непрекъснатост на тренировъчния процес
 • Оптимизация – работа / почивка
 • Специфичност на натоварването
 • Обща и специална подготовка
 • Вариативност сложност на натоварването
   goalkeeper.bg Същност на вратарската тренировка

   Видове вратарска тренировка

   Видове / Приложение

   • ТехникоТактическа (Т/Т)  – начален етап 10-12г. / затвърждаващ етап 13-17г. / седмични 18+
   • Техническа (Те)- задължителна за 6-18г. / препоръчителна за мъже
   • Тактическа (Та)- начален етап 12-14г. / затвърждаващ етап 15-17г. / седмични 18+ 
   • Кондиционна (Ко) – след 16 годишна възраст
   • Игрова (И)
   • Вработваща (Вр) начало на седмичен микроцикъл /подготвителен период след 16г.
   • Възстановителна (В) след 16г.
    goalkeeper.bg Същност на вратарската тренировка

    Технико-тактическа изолирана вратарска тренировка (комплексна)

     

     

    ТехникоТактическа тренировка

    Характеризира се с техническо усъвършенстване на детайлитеОсновата е заложена върху тактически план. Приоритет е взимането на решения. Тя може да бъде:

    • Дефанзивна Т/Т – защита на вратата / защита на зона-пространството / комплексна 
    • Офанзивна Т/Т усъвършенстване на видове подавания / дистрибуция / контраатакуващи действия / модели на изнасяне на топката под активна съпротива

     

     goalkeeper.bg Видове вратарски тренировки

     Технико-тактическа изолирана вратарска тренировка (защита на вратата)

     Структура разделя се на четири части

     Част 1 – Активация

     Може да бъде извън терен или на терен. Активацията извън терена е подготвителна, превенция и подготовка на организма за специфичните вратарски движения по време на основната част.
     Активация на терен статична/динамична

     Статична подготвителна част характерна за технико-тактически тренировки. Интензитет в част 1 – нисък. Времетраене до 15мин.

     Част 2 – Преходна част


     То е динамично специализирано вратарско упражнение с насоченост към основното част на тренировката
     . Може да бъде изолиран елемент. Интензитет среден
     Времетраене
     до 20мин
     Място на терена
     препоръчително основна врата/очертания/маркировка

      goalkeeper.bg Структура на вратарската тренировка
      goalkeeper.bg Структура на вратарската тренировка

      Част 1 Активация – статична/базова техника/обявени топки/интензитет-нисък

       Част 1 Активация – динамична/координация/базова техника/обявени топки/интензитет-среден

       Част 3 – Основна част
       Сама по себе си това е основната работа
       , която вашите вратари трябва да извършат спрямо заплануваното от треньора в седмичния микроцикъл.
       Основната част се характеризира със ситуативно упражнение (игрови детайл). Тактически елемент и обработване на определена ситуация. В основното част, техническите елементи преминават на заден план. Ефективността е определяща. В тази част интеграцията е основна за получаване на по-висок ефект. Работата с отбора не може да се сравни с изолираните упражнения. Тя е основна, тъй като в нея има реални действия/противодействия на основни тактически елементи.
       Интензитет висок
       Времетраене
       до 30мин
       Място на терена
       задължително на основна врата, очертания, маркировка

        

       Част 4 – Възстановителен етап
       След физическото и психологическо натоварване от страна на вратарите
       , последния етап се явява разпускащ и разтоварващ. Може да бъде: разходка, различни монотонни движения, стречинг, ролки и др.
       Интензитет
       много нисък
       Времетраене
       до 5мин
       Това е частта
       , в която вие като треньори може да направите своите впечатления от изминалата тренировка, като наблегнете на основни елементи, които са ви направили впечатление. Основната част на анализа от изминалата тренировка е след като изгледате записа, който е препоръчително да правите на всяко ваше занимание.

       Съдържание

       То е строго специфично спрямо възрастовата група, с която работите и нивото на вратарите.

       • Основни принципи – от простото към сложното, в зависимост от нивото на вашите вратари. Тренировките и упражненията ви трябва да бъдат подредени последователно и йерархично, съобразени с нивото на което работите.
       • Взимане на решения един от найважните елементи от съвременната игра на вратаря. Задължителен елемент във всяка вратарска тренировка.
       • Когнитивни елементи метод, чрез който може да постигнете усъвършенстване и подобряване на бързина на реакция, бързина на взимане на решение, пространствена ориентация и др.
       • Изолирани упражнения специфични за отделен елемент от играта на вратаря.
       • Упражнения с група задължителни за тактическото израстване на вашите вратари

       Препоръки

       • Плануване на тренировъчен микроцикъл
       • Видео заснемане на основни технико-тактически тренировки
       • Анализ на тренировъчния процес 
       • Контрол на процеса, чрез ефективни и акуратни градивни забележки
       • Самоусъвършенстване, чрез споделяне на информация и обратна връзка

        Технико-тактическа изолирана вратарска тренировка (защита на зона/пространство)

         Ако статията Ви е била полезна, цените нашата работа и желаете още качествено съдържание, ще се радваме да ни подкрепите!

         Вижте нашите предложения goalkeeper.bg, вратарски книги, вратарски ръкавици, вратарски семинари
         0
          0
          Количка
          Количката е празнаВърни се в магазин