На вниманието на всички футболни треньори,  треньори на вратари и кондиционни треньори притежаващи лицензи от БТШФ под егидата на УЕФА!

Български футболен съюз уведомява треньорските кадри по футбол, че съгласно чл. 9 Ал.1 , т. 4 пт ЗФВС министъра на младежта и спорта води публичен регистър , като по силата на член 97 , Ал. 4 от същия закон тренировъчната дейност и треньорските услуги се осъществяват и предоставят само от ЛИЦАТА ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА. 

Прочитаме малко по детайлно закона спуснат от ММС към БФС , който съответно задължава клубовете при тяхното лицензиране да спазват и на това основание издава съответният лиценз за Футболен клуб. 

 

goalkeeper.bg ММС

ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Глава девета 

Спортно педагогически кадри 

Член 97 гласи (1) Спортно-педагогическите кадри са спортно-педагогически специалисти и треньорски кадри.

 (2) Спортно-педагогически специалисти са лицата, придобили:

 Ал.1. специалност от професионално направление „Спорт“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и придобита професионална квалификация „треньор“ по съответния вид спорт или придобита професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“;

 Ал.2. професионална квалификация от професионално направление „Спорт“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

(3) Треньорски кадри са треньорите и инструкторите, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 4.

 (4) Тренировъчна дейност се осъществява и треньорски услуги се предоставят само от лицата по ал. 3.

 (5) Вписването в регистъра на треньорските кадри се извършва по искане на физическото лице или на съответната спортна федерация.

 (6) Условията и редът за вписването в регистъра по ал. 3, както и изискванията за заемане на длъжности от спортно-педагогическите кадри се определят с наредба на министъра на младежта и спорта.

Или казано на разбираем език, както всички останали професии, така и треньорът по футбол има задължение да е завършил Висше образование по специалността – треньор по футбол или учител! 

Лицензът предоставен от треньорската школа по футбол (БТШФ) е неизменна част от обучението и квалификацията и върви ръка за ръка с изискването за Висше образование – Бакалавър по специалност Треньор по футбол! 

goalkeeper.bg БФС

Ако статията Ви е била полезна , може да подкрепите нашата работа!

0
    0
    Количка
    Количката е празнаВърни се в магазин